xs
xsm
sm
md
lg

6 อุทยานแห่งชาติ เปิดขาย E-Ticket ให้แก่ นทท.เริ่ม 1 ม.ค.66

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตามที่มีข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง6 อุทยานแห่งชาติ เปิดขาย E-Ticket ให้แก่นทท. เริ่ม 1 ม.ค. 66 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ออกประกาศการจำหน่ายบัตรค่าบริการผ่านเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ด้วยระบบการจำหน่ายบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปใช้บริการในอุทยานแห่งชาติ โดยเปิดให้บริการจำหน่ายบัตรค่าบริการผ่านเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ด้วยระบบการจำหน่ายบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ ในอุทยานแห่งชาติ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งขาติเอราวัณ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

จึงอาศัยอำนาจตามความ ในข้อ 22 วรรค 2 ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการนำส่งการเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ พ.ศ. 2564 กำหนดให้

1. ผู้ใช้บริการสามารถซื้อบัตรค่าบริการผ่านเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ด้วยระบบการจำหน่ายบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านบัตรเดบิต บัตรเครดิต และชำระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) หรือพร้อมเพย์ (Prompt Pay) เมื่อชำระเงินแล้วจะได้ใบยืนยันการชำระเงินทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ได้ลงทะเบียนในระบบฯ และรหัสคิวอาร์ (QR Code) ในแอปพลิเคชัน เพื่อนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่

2. ผู้ใช้บริการนำใบยืนยันการชำระเงิน หรือรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ในแอปพลิเคชันไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ

3. ผู้ใช้บริการสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอใบเสร็จรับเงิน และ/หรือใบแสดงรายการและจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในแอปพลิเคชัน สำหรับใบเสร็จรับเงินจะจัดส่งให้ในภายหลัง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถติดตามได้ที่ https://portal.dnp.go.th/ หรือโทร. 0 – 2561 – 0777