xs
xsm
sm
md
lg

รมว.คค.เยี่ยมชมสถานีรถไฟโตเกียว หวังนำมาต่อยอดพัฒนาของไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เยี่ยมชมสถานีรถไฟโตเกียว ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟ และการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย เพื่อเชื่อมต่อประเทศไทยกับประเทศต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนบทบาทการเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและระหว่างภูมิภาคต่อไป