xs
xsm
sm
md
lg

รฟท.จัดแพคเกจนำเที่ยวนั่งรถไฟสัมผัสลมหนาว ชมฝนดาวตก เส้นทางภาคเหนือ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ร่วมมือจัดบริการนำเที่ยวแบบแพคเกจ เส้นทางท่องเที่ยว นั่งรถไฟ สัมผัสลมหนาว ชมฝนดาวตก ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2565 ถือเป็นทริปนำร่องที่จัดขึ้นตามความร่วมมือแบบบูรณาการที่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการบริการวิชาการและการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางรถไฟและย่านเมืองเก่า ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในมิติต่างๆ โดยนำจุดเด่นของทั้งสองหน่วยงานมาสร้างสรรค์เป็นการท่องเที่ยวที่แตกต่าง และยังไม่เคยเกิดขึ้นในเส้นทางรถไฟ ในเส้นทางภาคเหนือ ด้วยการบริการนำเที่ยวต่อเนื่องจากขบวนรถไฟด้วยรถยนต์ ในเส้นทางย่านเมืองเก่า สัมผัสวิถีชุมชน วัฒนธรรมแห่งล้านนา จังหวัดลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ โดยนำชมปรากฏการฝนดาวตกเจมินิดส์ เป็นฝนดาวตกที่เด่นที่สุดกลุ่มหนึ่งในรอบปี ณ ลานดูดาวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของจังหวัดลำปาง และลำพูน อาทิ วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม สุสานไตรลักษณ์ วัดดอยพระฌาณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เซรามิกคุณภาพดี สินค้าพื้นเมืองและงานคราฟท์งานแฮนด์เมด ที่โหล่งฮิมคาว

อัตราค่าบริการ ราคา 5,890.- บาท ต่อท่าน เดินทางโดยตู้นอนชั้น 2 ปรับอากาศ ขบวนรถไฟด่วนพิเศษที่ 13 กรุงเทพ – ลำปาง วันที่ 13 ธันวาคม 2565 และเที่ยวกลับขบวนรถด่วนพิเศษที่ 10 (อุตราวิถี) วันที่ 15 ธันวาคม 2565 บริการอาหารตามที่ระบุในรายการ ค่าที่พัก ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ค่าประกันอุบัติเหตุ และรถบัสนำเที่ยวตลอดทริป แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม และแสดงผลการตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง

ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อตั๋วและสำรองที่นั่งล่วงหน้าด้วยระบบ D-Ticket หรือสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือหมายเลขโทรศัพท์ 086 439 5129