xs
xsm
sm
md
lg

ครม.อนุมัติแต่งตั้ง 8 ข้าราชการ ก.ท่องเที่ยวฯ ประเภทผู้บริหารระดับสูง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (6 ธ.ค.) อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทผู้บริหารระดับสูง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง โดย ให้ นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ และ นายพิชิต สมบัติมาก ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (C10) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมแต่งตั้ง น.ส.ปรีญาพร สุวรรณเกษ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมฯ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายวันชัย จิริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ และนายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยาน ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจกระทรวง (C10) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม