xs
xsm
sm
md
lg

ซูเปอร์โพลเผยคนไทยรู้สึกแย่ต่อ"ทุนจีนเถื่อน"ชื่นชม"ชูวิทย์"เปิดโปงทุนจีนสีเทา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง "ทุนจีน กับ คนไทย" กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,215 ตัวอย่าง

เมื่อถามถึงความรู้สึกของคนไทยต่อทุนจีนเถื่อน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.4 รู้สึกแย่มาก ถึง มากที่สุด นึกถึงทัวร์ศูนย์เหรียญ ผับ บาร์ ศูนย์เหรียญ อาชญากรรม ยาเสพติด อิทธิพล มาเฟีย การฟอกเงิน ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนไทย ยึดคอนโด หมู่บ้านจัดสรร และที่ดินของคนไทย ในขณะที่ร้อยละ 5.6 ไม่รู้สึกแย่

ที่น่าพิจารณา คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.2 ต้องการให้ทงาการจีนและทางการไทย ร่วมกันเร่งจัดการทุนจีนเถื่อนด่วน ร้อยละ 89.7 เชื่อว่ามีนักการเมือง พรรคการเมือง และเจ้าหน้าที่รัฐ อยู่เบื้องหลังสนับสนุนทุนจีนเถื่อน ได้รับผลประโยชน์มาก ถึง มากที่สุด ร้อยละ 873.8 กลัวคนไทยและประเทศไทยถูกยึดครอง ร้อยละ 87.4 เชื่อว่าเป็นการวางแผนของกลุ่มทุนจีนเถื่อน ร้อยละ 83.4 รู้สึกไม่ดีต่อประเทศจีนและคนจีน

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นต่อนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะปราบปรามทุนจีนเถื่อนผิดกฎหมายได้ ตรวจสอบเส้นทางการเงิน ขจัดทุนจีนเถื่อนได้แบบถอนรากถอนโคน พบว่าร้อยละ 48.6 เชื่อมั่นมากที่สุด ร้อยละ 41.6 เชื่อมั่นมาก ร้อยละ 8.0 เชื่อมั่นปานกลาง และเพียงร้อยละ 1.8 เชื่อมั่นน้อย ถึง ไม่เชื่อมั่นเลย

ที่น่าสนใจ คือ เกือบร้อยละร้อย หรือร้อยละ 98.5 ชื่นชมนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ผู้กล้าออกมาเปิดโปงทุนจีนเถื่อน ในขณะที่เพียงร้อยละ 1.5 ไม่ชื่นชม

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล กล่าวว่า ทุนจีนเถื่อนอาจจะมีผลทำให้คนไทยเกิดอคติ คือรู้สึกไม่ดีต่อคนจีน และกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศจีนได้ในหลายมิติ ทั้งในเรื่องอาชญากรรม ยาเสพติด มาเฟีย การฟอกเงิน ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนไทย ยึดคอนโด หมู่บ้านจัดสรร และที่ดินของคนไทย และยังเชื่อว่าพรรคการเมือง นักการเมือง และเจ้าหน้าที่รัฐอยู่เบื้องหลังได้รับผลประโยชน์และสนับสนุนขบวนการ อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นต่อนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะสามารถปราบปรามทุนจีนเถื่อนผิดกฎหมาย ตรวจสอบเส้นทางการเงิน ขจัดได้แบบถอนรากถอนโคน โดยเกือบร้อยละร้อยชื่นชม นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ผู้กล้าออกมาเปิดโปงทุนจีนเถื่อนครั้งนี้