xs
xsm
sm
md
lg

รมว.คลังชี้ภาษีขายหุ้นไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่อยู่ในแผนปฏิรูปภาษีฯ นานแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะและกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. หรือการเลิกยกเว้นภาษีขายหุ้น นั้น ยังอยู่ระหว่างการตีความ และรอประกาศราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนที่ 4 ถัดจากเดือนที่พระราชกฤษฎีกาประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประมาณ 90 วัน)

ทั้งนี้ การยกเลิกการยกเว้นการเก็บภาษีขายหุ้นนั้น เป็นสิ่งที่บรรจุไว้ในแผนของปฏิรูปภาษีและรายได้ของกระทรวงการคลัง เพราะปัจจุบันรายได้ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยลดลง ดังนั้น วัตถุประสงค์หลักในการเก็บภาษีตัวนี้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในระบบภาษี และหลายประเทศก็เก็บภาษีนี้เช่นกัน ซึ่งภาษีการขายหุ้นไม่ใช่เรื่องใหม่ในไทย แต่ได้ยกเว้นไปในปี 2535 เพื่อสนับสนุนให้ตลาดหุ้นมีการเติบโต