xs
xsm
sm
md
lg

รัฐบาลส่งเสริม Soft Power ยกระดับคุณภาพชีวิต-สร้างสันติสุข จชต.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ เปิดเผยว่า ตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่มุ่งเป้าสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ผ่านการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างอาชีพ และรายได้แก่ประชาชน โดยการส่งเสริม Soft Power ทั้งแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม อาหาร ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น นับเป็นจุดขายที่มีอัตลักษณ์ และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวมาเลเซีย

น.ส.รัชดา เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พร้อมกับเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา พบว่าประชาชนมีความต้องการและพร้อมร่วมมือกับรัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยว และยกระดับสินค้าชุมชนให้เป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเชื่อมั่นว่าสันติสุขเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนได้ และรัฐบาลมาถูกทางแล้ว

สำหรับการโปรโมต Soft Power รัฐบาลมีแผนครอบคลุมทุกด้าน เช่น จังหวัดนราธิวาส เพิ่มจุดขายการท่องเที่ยว อาทิ "ชมแสงแรกแห่งปีที่เกาะยาว" อ.ตากใบ และ "ชมหมอก หยอกเมฆที่สุคิริน" ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีกำชับให้ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างใกล้ชิด และเชื่อมั่นในโอกาสแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างมั่นคง ผ่านการส่งเสริม Soft power ที่ครอบคลุม และขอให้ภาคส่วนต่างๆร่วมมือกันในการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่เพื่อความอยู่ดี กินดี และสันติสุข