xs
xsm
sm
md
lg

CDC แนะกลุ่มเสี่ยง-ผู้สูงอายุรับวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นชนิดใหม่ไบวาเลนด์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค สหรัฐฯ หรือซีดีซี เปิดเผยผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 360,000 คน ที่มีระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรง ซึ่งเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นช่วงที่มีโอมิครอน BA.5 โดดเด่น โดยกลุ่มตัวอย่างมีทั้งผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นที่เป็นวัคซีนรุ่นเดิม และไบวาเลนต์ หรือที่เรียกว่า วัคซีนโควิดเจน 2 รวมถึงคนที่ไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น และไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเลย

ทั้งนี้ ผู้สูงอายุและบุคคลกลุ่มเสี่ยง ผู้มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง ควรได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นวัคซีนรุ่นใหม่ชนิดไบวาเลนต์ ซึ่งเป็นวัคซีนป้องกันโควิดที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรงในเกือบทุกกลุ่มอายุ เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน แต่หากได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นที่เป็นไบวาเลนต์ จะมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นสูงกว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนรุ่นเดิม