xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ กทม.วาง 4 กฎเหล็กจัดระเบียบร้านค้างานกาชาดสวนลุมฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2565 ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งมีนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดฯ เป็นประธานการประชุม

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ มีการรายงานถึงรายละเอียดการจัดงานกาชาดในปีนี้ อาทิ รูปแบบการจัดงานกาชาดประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2565 ซึ่งจัดในรูปแบบ Hybrid คือ On Ground เวลา 11.00-22.00 น. และ Online ตลอด 24 ชั่วโมง รูปแบบงานแถลงข่าว ซึ่งจะจัดเป็น Mini Red Cross Fair ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. ณ สวนลุมพินี กำหนดการพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 กำหนดการเสด็จฯ ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2565 กิจกรรมภายในงาน เป็นต้น

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เน้นย้ำต่อที่ประชุมใน 4 เรื่อง ได้แก่

1. ให้จัดการขยะและน้ำเสียตามเงื่อนไขของสวนลุมพินี เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นเน่าจากเศษอาหารและระบบท่อระบายน้ำ โดยกรุงเทพมหานครจะจัดหน่วยเก็บและหน่วยเข้าตรวจตราให้เข้มข้นมากขึ้น

2. ไม่ตอกวัตถุของแหลมหรือของแข็งบนสนาม เช่น สมอบก เพราะเป็นเหตุให้สปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้และท่อน้ำชำรุด

3. ให้รถส่งของในเวลาที่กำหนดเท่านั้น เพื่อลดปัญหารถติด และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่เข้ามาใช้สวนเป็นประจำ

4. ให้ควบคุมดูแลการรื้อถอนโครงสร้างร้านค้า การจัดเก็บขยะที่รื้อถอน เพื่อเร่งคืนพื้นที่สวนให้เรียบร้อยดังเดิม โดยกรุงเทพมหานครจะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปชี้แจงและดูแลความเรียบร้อย

จากนั้น ทางสภากาชาดไทยได้มีการกำชับถึงระเบียบการใช้พื้นที่ การออกร้าน การทิ้งขยะ การล้างภาชนะ เวลาเข้า-ออก การรื้อถอน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป