xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตรประกอบพิธีทอดผ้าป่า ถวายพระราชกุศลฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (3 พ.ย. 65) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบกองทุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ระดับจังหวัดสุรินทร์ ณ วัดศาลาลอย พระอารมหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมี นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ในการทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ในครั้งนี้ มีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ร่วมในพิธี

สำหรับทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานกำเนิดโครงการเพื่อสนับสนุนพระภิกษุสามเณร ได้ศึกษาพระธรรมวินัย พระปริยัติธรรม และการเผยแผ่พระพุทธ ศาสนา แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ทุนเปรียญธรรม 6-9 ประโยค ทุนระดับอุดมศึกษาด้านพุทธศาสตร์ ระดับปริญญาตรี - ปริญญาเอก ทุนอบรมพระนักเทศน์ อบรมพระวิปัสสนาจารย์ และทุนอบรมพระธรรมจาริก

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสืบสานพระปณิธาน พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดูลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการทอดผ้าป่าโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยตลอดมา