xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยกรณีพายุโซนร้อนนัลแกพัดถล่มฟิลิปปินส์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กรณีพายุโซนร้อนนัลแก (Nalgae) พัดเข้าหลายพื้นที่ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2565 ความว่า

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
กรุงมะนิลา

ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่ง ที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยและดินถล่มรุนแรงจากพายุโซนร้อนนาลแกในเกาะลูซอน เกาะวิสายาส และเกาะมินดาเนา พายุดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้สูญหายเป็นจำนวนมาก ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้าง

ในนามของประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่าน และประชาชนชาวฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประสบความสูญเสียและทุกข์โศกจากภัยพิบัติครั้งนี้

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว