xs
xsm
sm
md
lg

รมว.อุตฯ สั่งคุมเข้มเครื่องเล่นสนามต้องได้มาตรฐาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) ได้เห็นชอบเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ให้เครื่องเล่นสนาม 4 รายการ ได้แก่ ชิงช้า กระดานลื่น ม้าหมุน และอุปกรณ์โยก เป็นสินค้าควบคุม เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยแก่เด็กๆ เนื่องจากเครื่องเล่นสนามเป็นเครื่องเล่นที่มีอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุกับเด็กๆ อยู่บ่อยครั้ง จึงสั่งการให้ สมอ. เร่งรัดดำเนินการประกาศให้เครื่องเล่นสนาม ทั้งชิงช้า กระดานลื่น ม้าหมุน และอุปกรณ์โยก เป็นสินค้าควบคุมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับเด็กๆ ซึ่งขณะนี้ สมอ. ได้ดำเนินการตามขั้นตอนจนถึงการประกาศใช้มาตรฐานแล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565

นายสุริยะ ย้ำว่า ผู้ประกอบการทุกราย ทั้งผลิตและนำเข้า จะต้องผลิตและนำเข้าเครื่องเล่นสนามที่ได้มาตรฐานเท่านั้น โดยเฉพาะโครงสร้างและปริมาณโลหะหนักที่เป็นส่วนประกอบจะต้องไม่เกินเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงอันตรายต่อเด็กๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า มาตรฐานดังกล่าวจะควบคุมความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ ความแข็งแรงของโครงสร้าง สีที่ใช้ทา สารเคลือบและสารตกแต่งผิว จะต้องมีปริมาณธาตุและโลหะหนัก ได้แก่ พลวง สารหนู แบเรียม แคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว ปรอท และซิลิเนียม ไม่เกินเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด เพื่อให้เด็กปลอดภัยจากการสัมผัสและการหายใจ รวมทั้งควบคุมด้านความปลอดภัยของโครงสร้างเครื่องเล่นสนาม ชิงช้า กระดานลื่น ม้าหมุน และอุปกรณ์โยก จะต้องผ่านเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด เช่น มีความมั่นคงแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้ ต้องยึดติดกับพื้นแบบถาวร โดยต้องมีคำเตือนแสดงข้อความว่า "หากไม่ได้ทำการยึดติดกับพื้น อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต" มีระยะการตกถึงพื้นสูงไม่เกินเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด กระดานลื่นต้องมีความลาดชันไม่เกิน 50 องศา ต้องมีผนังด้านข้างทั้งสองด้านของกระดานลื่นเพื่อป้องกันเด็กตกลงมา สลักเกลียวและแป้นเกลียวต้องยึดติดแน่นไม่หลุดออกได้ในขณะที่เด็กเล่นอยู่ และเครื่องเล่นต้องไม่มีช่องว่างหรือรูที่ทำให้นิ้วของเด็กเข้าไปติดได้ เป็นต้น

ทั้งนี้ สมอ. ได้เตรียมความพร้อมให้ผู้ทำและนำเข้าเครื่องเล่นสนามในประเทศไทย จำนวน 28 ราย ปรับปรุงกระบวนการทำเครื่องเล่นสนามให้เป็นไปตามมาตรฐาน และเตรียมพร้อมในการยื่นขออนุญาตเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง หากผู้ประกอบการฝ่าฝืนทำโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และโทษฐานมีไว้เพื่อจำหน่าย มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ