xs
xsm
sm
md
lg

"พระราชินี"ถวายการขับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ จากกองบิน 23 ไปทรงเยี่ยมผู้บาดเจ็บ ณ รพ.หนองบัวลำภู และ รพ.อุดรธานี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ถวายการขับรถยนต์พระที่นั่ง จากท่าอากาศยานทหาร กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี เพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ทำร้ายเด็กและประชาชนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ณ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู และโรงพยาบาลอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี