xs
xsm
sm
md
lg

พาณิชย์ออก "5 กฎเหล็กข้อห้ามร้านธงฟ้า" ขู่! พบฝ่าฝืนเพิกถอนสิทธิทันที

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ร้านธงฟ้าเป็นกลไกสำคัญในการเข้าถึงสิทธิของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับการซื้อสินค้าราคาประหยัดตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 130,850 ร้านค้า และได้รับการร้องเรียนจากประชาชนทั่วไปว่ามีร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้า) บางแห่งมีพฤติกรรมที่เอาเปรียบผู้บริโภค เช่น รับแลกวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินสด ยึดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้ คิดค่าบริการกับลูกค้าที่ชำระสินค้าด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (หักค่าหัวคิว) ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร และไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้า ประกอบกับ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับวงเงินเข้าบัตรฯ เพื่อซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค จำนวน 200-300 บาทต่อคน

ทั้งนี้ กรมการค้าภายในจึงได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันมิให้ประชาชนถูกเอาเปรียบ พร้อมลงพื้นที่แจกสื่อประชาสัมพันธ์เรื่อง "5 กฎเหล็กข้อห้ามร้านธงฟ้า" ได้แก่ ห้ามจำหน่ายบุหรี่/สุรา/เบียร์ให้แก่ผู้ถือบัตร ห้ามยึดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ห้ามรับ/แลกเป็นเงินสด ห้ามเอาเปรียบฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาและขายเกินราคาที่กำหนดโดยเด็ดขาด และ ห้ามบังคับการซื้อ/ขายสินค้า เพื่อเป็นข้อปฏิบัติที่ควรพึงระวัง หากร้านธงฟ้าทำผิดจะได้รับบทลงโทษทันที

นายอาวุธ กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ติดตามตรวจสอบร้านธงฟ้าที่ถูกร้องเรียน มีการเพิกถอนสิทธิร้านธงฟ้าไปแล้วทั้งสิ้น 123 ราย ซึ่งผลการตรวจสอบพบการกระทำผิดส่วนใหญ่มีพฤติกรรมรับแลกวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินสด จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ และไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้า

ทั้งนี้ หากพบว่าร้านค้าใดจำหน่ายสินค้าแพงเกินสมควร จะมีโทษตามมาตรา 29 มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และขอฝากถึงร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ อย่าได้มีพฤติกรรมเอาเปรียบผู้บริโภค หากถูกร้องเรียนและตรวจสอบพบว่ากระทำผิดจะถูกเพิกถอนสิทธิการเป็นร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และถูกตัดสิทธิการรับชำระเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อย่างไรก็ตาม หากประชาชนพบเห็นร้านค้ามีพฤติกรรมที่เอาเปรียบผู้บริโภค หรือทำผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ