xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวปลอม! ภาวะหยุดหายใจขณะหลับมากกว่า 5 ครั้ง ใน 1 ชั่วโมง เสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง สมองเสื่อม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากกรณีที่มีผู้โพสต์บทความในโซเชียลโดยระบุว่าการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับมากกว่า 5 ครั้ง ใน 1 ชั่วโมง เสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจเต้นผิดจังหวะ และสมองเสื่อม ทางสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น ประกอบด้วยอาการของผู้ป่วยในข้อ ก ร่วมกับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการในข้อ ข หรือผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการในข้อ ค เพียงข้อเดียว

ก. ข้อใดข้อหนึ่งจากข้อต่อไปนี้
1. รู้สึกง่วงนอนผิดปกติในเวลากลางวัน รู้สึกอ่อนเพลีย ไม่สดชื่นหลังตื่นนอน หรือนอนไม่หลับ
2. ตื่นกลางคืนจากการหยุดหายใจ สำลัก หายใจไม่ออกหรือต้องหายใจเฮือก
3. มีผู้สังเกตว่าในขณะหลับมีนอนกรนเสียงดังเป็นประจำ หรือพบการหายใจสะดุด
4. มีโรคประจำตัวดังนี้ โรคความดันโลหิตสูง ความผิดปกติทางอารมณ์ (mood disorder) มีปัญหาความจำ โรคเส้นเลือดหัวใจโรคเส้นเลือดสมอง ภาวะหัวใจวาย ภาวะหัวใจสั่นพริ้ว โรคเบาหวานชนิดที่ 2

ข. ผลตรวจการนอนหลับ
1. มีดัชนีการหยุดหายใจและหายใจแผ่ว (Apnea-Hypopnea Index, AHI) หรือดัชนีการหายใจถูกรบกวน (Respiratory Disturbance Index, RDI) อย่างน้อย 5 ครั้ง/ชม.
2. ส่วนใหญ่ของการหายใจผิดปกติเป็นชนิดอุดกั้น

ค. ผลตรวจการนอนหลับ
1. มีดัชนีการหยุดหายใจและหายใจแผ่ว หรือดัชนีการหายใจถูกรบกวน อย่างน้อย 15 ครั้ง/ชม.
2. ส่วนใหญ่ของการหายใจผิดปกติเป็นชนิดอุดกั้น

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบหัวใจและหลอดเลือดต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง (hypertension) โรคเส้นเลือดหัวใจ (coronary artery disease) ภาวะหัวใจวาย (congestive heart failure) ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (arrhythmia) โรคเส้นเลือดสมอง (stroke) ภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูง (pulmonary hypertension) รวมไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงทางระบบเมตะบอลิกส์ เช่น กลุ่มอาการอ้วนลงพุง (metabolic syndrome) เป็นต้น

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.ccit.go.th/ หรือโทร 02-547-0999