xs
xsm
sm
md
lg

“ในหลวง”พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้งและอักษรสาส์นตราตั้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (3 ต.ค.) เวลา 17.24 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้

นายเฟลมิง ราอุล ดูอาร์เต ราโมส (Mr. Fleming Raúl Duarte Ramos) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐปารากวัยประจำประเทศไทย

ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐปารากวัย ประจำประเทศไทย นายเฟลมิง ราอุล ดูอาร์เต ราโมส ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐปารากวัยประจำสาธารณรัฐอินเดียด้วย

นายษามิร อัลอัดวาน (Mr. Thamer Adwan) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนประจำประเทศไทย

ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนประจำประเทศไทย นายษามิร อัลอัดวาน ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนประจำมาเลเซียด้วย

นายอะยิส ลุยซู (Mr.Agis Loizou) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐไซปรัสประจำประเทศไทย

ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐไซปรัสประจำประเทศไทย นายอะยิส ลุยซู ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไซปรัสประจำสาธารณรัฐอินเดียด้วย

นายอัรดะชีร เกาะดีรี (Mr. Ardasher Qodiri) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐ
ทาจิกิสถานประจำประเทศไทยคนแรก

ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถาน
ประจำประเทศไทยคนแรก นายอัรดะชีร เกาะดีรี ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐทาจิกิสถานประจำมาเลเซียด้วย

นายเออร์เนสต์ อึมบาอิมบา อึนโดมาฮีนา (Mr. Ernest Mbaimba Ndomahina) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนประจำประเทศไทยคนแรก

ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนประจำประเทศไทยคนแรก นายเออร์เนสต์ อึมบาอิมบา อึนโดมาฮีนา ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย

นางสาวอาเลงกา ซูฮาดอลนิก (Ms. Alenka Suhadolnik) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสโลวีเนียประจำประเทศไทย

ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสโลวีเนีย
ประจำประเทศไทย นางสาวอาเลงกา ซูฮาดอลนิก ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวีเนียประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย