xs
xsm
sm
md
lg

สปสช.เปิดให้ ปชช.สิทธิบัตรทองถูกยกเลิกสัญญา 9 รพ.เอกชน เลือกหน่วยบริการใหม่ 10 ต.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พญ.ลลิตยา กองคำ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. กล่าวว่า จากการหารือร่วมกับสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร /กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เรื่องจัดระบบบริการสาธารณสุข เพื่อดูแลประชาชน สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อรองรับกรณียกเลิกสัญญาโรงพยาบาลเอกชน 9 แห่ง โดยได้ข้อสรุปว่า ในส่วนของการหาหน่วยบริการปฐมภูมิ/ประจำแห่งใหม่ เพื่อให้ประชาชนที่ถูกยกเลิกสัญญา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป จะกลายเป็นสิทธิว่าง สปสช.และสำนักอนามัย จะร่วมจัดทำบัญชีเครือข่ายหน่วยบริการให้ประชากรสิทธิว่างเลือกหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยศูนย์บริการสาธารณสุข ยินดีเป็นหน่วยบริการประจำ

ทั้งนี้ สปสช.กำหนดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการปฐมภูมิ/ประจำแห่งใหม่ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป โดยสามารถเข้าไปดูรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ สปสช. และสอบถามได้ที่สายด่วน สปสช. 1330