xs
xsm
sm
md
lg

สถาบันโรคผิวหนังเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดแทนศูนย์บางซื่อ เริ่ม 1 ต.ค.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องสถาบันโรคผิวหนังเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดแทนศูนย์บางซื่อ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าว เป็นข้อมูลจริง

สถาบันโรคผิวหนังเปิดจุดฉีดวัคซีนต่อ ณ สถาบันโรคผิวหนัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อขอเรียนให้ท่านทราบว่าศูนย์ฯบางซื่อ จะเปิดบริการวันสุดท้ายในวันที่ 30 กันยายน 2565 จากนั้น ท่านที่ประสงค์ฉีดวัคซีน สามารถรับบริการได้ที่สถาบันโรคผิวหนัง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยจะเปิดให้บริการในวันเสาร์ ที่ 1, 8, 29 ตุลาคม 2565 (ยกเว้นวันเสาร์ที่ 15 และ 22 ตุลาคม 2565 งดบริการ เนื่องจากเป็นวันหยุดต่อเนื่อง วันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ ห้องประชุมชั้น 20 เวลาทำการ 9.00 -15.00 น.เปิดให้บริการทั้งรูปแบบจองคิวล่วงหน้า และลงทะเบียน ณ จุดฉีด (walk in) คนไทย / ต่างชาติ / ต่างด้าว อายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ทุกเข็มชนิดวัคซีนที่มีให้บริการคือ ไฟเซอร์ฝาสีม่วง, ไฟเซอร์ฝาสีส้ม
สามารถจองคิวฉีดล่วงหน้าได้ที่ https://covid19.iod.go.th/vaccine

ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในภาพรวมทั่วโลกมีแนวโน้มดีขึ้น สอดคล้องกับสถานการณ์ในประเทศไทย โดยมีผู้ป่วยรายใหม่และแนวโน้มผู้เสียชีวิตลดลงและประเทศไทยได้ปรับให้โรคโควิด 19 จากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป แม้จำนวนการรับวัคซีนในภาพรวมจะเป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าไว้แต่วัคซีนยังมีความจำเป็นในกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว (กลุ่ม608)

กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้การวัคซีนหลังจากนี้ จะปรับมาฉีดวัคซีนในสถานพยาบาล ตามแต่ละคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด ฟรีตามความสมัครใจ สามารถสอบถามการให้บริการวัคซีนจากสถานบริการใกล้บ้าน

สถาบันโรคผิวหนัง ตั้งอยู่ เลขที่ 456 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลการประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้ทางเพจ Facebook CVC กลางบางซื่อ

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่ https://www.iod.go.th/ หรือโทร 02 5906000