xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวปลอม! ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ปี 2565 มีชุดที่ 1 - 6

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


จากกรณีที่มีผู้โพสต์คลิปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าข้อสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ปี 2565 มีชุดที่ 1 - 6 ทางกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าข้อสอบสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ไม่ได้มีจำนวนเพียง 6 ชุด ปัจจุบันมีข้อสอบสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์จำนวนมากกว่า 1,000 ข้อ โดยระบบจะทำการการสุ่มข้อสอบ จำนวน 50 ข้อ ภายใต้สัดส่วนข้อสอบในแต่ละวิชาการอบรม และข้อสอบแต่ละข้อจะมีการสลับลำดับข้อคำตอบ ทำให้ผู้เข้ารับการทดสอบแต่ละคนจะได้ข้อสอบและลำดับคำตอบที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็นมาตรฐานหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตขับรถที่มีความเข้มข้นทั้งหลักสูตรอบรม การทดสอบภาคทฤษฎีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Exam และการทดสอบขับรถภาคปฏิบัติในการทดสอบภาคทฤษฎี

ผู้เข้ารับการทดสอบจะได้รับสิทธิการทดสอบเมื่อมีเวลาการอบรมครบตามหลักสูตรเท่านั้น และต้องผ่านการลงทะเบียนยืนยันตัวตนกับระบบของกรมการขนส่งทางบกด้วยข้อมูลทางชีวภาพ (ลายนิ้วมือ) เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้เข้ารับการทดสอบ มีการบันทึกภาพกล้องวงจรปิดขณะทำการทดสอบ

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้มีการเผยแพร่ข้อสอบบางส่วน เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาหาความรู้และทดลองทำข้อสอบได้ที่ www.ขับขี่ปลอดภัhttp://xn--z3c.com/ เป็นการสร้างนักขับขี่รุ่นใหม่ให้มีความรู้เรื่องกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง มีวินัยในการขับขี่ และส่งเสริมให้เกิดการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th เฟซบุ๊ก “กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News” หรือโทร. 02 2718888