xs
xsm
sm
md
lg

กรมควบคุมโรคจับมือคณะแพทยศาสตร์ฯ เปิดตัวเว็บไซต์และไลน์ Stand by you เข้าถึงกลุ่มโจ๋หวังยุติเอดส์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวสารในสังคมออนไลน์เรื่องกรมควบคุมโรคจับมือคณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ เปิดตัวเว็บไซต์และไลน์ Stand by you เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นหวังยุติเอดส์ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

จากการคาดประมาณมีผู้ติดเชื้อ HIV ปี 2564 จำนวนราว 520,00 คน และคาดประมาณว่าประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ราว 6,500 คนต่อประชากรทั้งหมด (ที่มา: Spectrum-AEM ปรับปรุง 22 เมษายน 2565) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเยาวชน อายุ 15 - 24 ปี จากเป้าหมายในการยุติปัญหาเอดส์ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV ภายในปี 2573 จึงสนับสนุนให้ประเทศไทย โดยกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือไทย - สหรัฐด้านสาธารณสุข และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างกลยุทธ์การเข้าถึงเครือข่ายออนไลน์เพื่อส่งเสริมการตรวจเลือดหาการติดเชื้อ HIV และการดูแลรักษาในวัยรุ่นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเรื่องเพศสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการตรวจหา HIV โดยใช้สื่อสังคมสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาระบบให้บริการคลินิกวัยรุ่นบนระบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบให้คำปรึกษาออนไลน์

โครงการดังกล่าวเป็นการให้คำปรึกษาเรื่อง HIV เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ออนไลน์ โดยผู้รับบริการสามารถแสกนคิวอาร์โค้ด Line OA Stand by you เพื่อขอรับบริการ ได้แก่ ขอรับชุดตรวจหา HIV ด้วยตนเอง ทำแบบประเมินหาความเสี่ยง ขอรับคำปรึกษาเรื่อง HIV เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งบริการส่งชุดตรวจหาเชื้อ HIV ตรวจด้วยตนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถตรวจหา HIV เองผ่านคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และวิดีโอสาธิตการใช้ชุดตรวจ ซึ่งมีความเป็นส่วนตัว และข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ พร้อมทั้งรับคำแนะนำหลังจากทราบผลตรวจ มีบริการให้คำปรึกษาจากหมอ ผู้เชี่ยวชาญ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ Line OA @stand by you หรือ เว็บไซต์ standbyyou.info

อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวนับเป็นช่องทางการเข้าถึงของเด็กวัยรุ่นไทย ที่จะได้รับคำปรึกษา เข้าถึง ชุดตรวจ HIV ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถได้รับยาป้องกันทั้งแบบฉุกเฉินและแบบป้องกัน HIV หากมีความเสี่ยงในอนาคต นำไปสู่การตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาของ HIV เอดส์ต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/ หรือโทร 02-590-3000