xs
xsm
sm
md
lg

นักเศรษฐศาสตร์หนุนขึ้น ดบ.นโยบาย แนะรัฐออกมาตรการช่วย ปชช.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสิทธิพล วิบูลย์ธนากุล นักเศรษฐศาสตร์ ระบุว่า สนับสนุนแนวทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นร้อยละ 0.75 ต่อปี เนื่องจากมีความจำเป็น เพราะอัตราเงินเฟ้อพุ่งสูง หากยังคงอัตราดอกเบี้ยในระดับเดิมต่อไป อาจส่งผลให้ระบบการเงินผันผวน และกังวลว่าอาจจะเกิดภาวะเงินทุนไหลออกนอกประเทศ

ทั้งนี้ ประเมินว่า ปี 2565 จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่ม อย่างต่ำครั้งละร้อยละ 0.25 พร้อมแนะนำภาครัฐออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง หรือมีมาตรการจูงใจธนาคารพาณิชย์ให้ทยอยปรับขึ้นดอกเบี้ย เพื่อไม่ให้กระทบกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้