xs
xsm
sm
md
lg

รัสเซียเริ่มส่งก๊าซเพิ่มให้ฮังการีเฟสแรก 2.6 ล้าน ลบ.ม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กระทรวงการต่างประเทศฮังการี เปิดเผยว่า รัสเซียเริ่มส่งก๊าซเพิ่มให้ฮังการี โดยเฟสแรก ปริมาณก๊าซ 2.6 ล้านลูกบาศก์เมตร จะถูกส่งจากตอนใต้ผ่านท่อส่งก๊าซเติร์กสตรีมจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2565 และอยู่ระหว่างการเจรจา เพื่อการส่งก๊าซในเดือนกันยายน 2565

นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศฮังการี ระบุว่า การเจรจาการค้ากับรัสเซีย นำไปสู่ข้อตกลงที่เป็นผลให้ก๊าซพรอมเริ่มส่งก๊าซเพิ่มจากที่ทำสัญญาไว้ก่อนหน้านี้