xs
xsm
sm
md
lg

ครม.อนุมัติ กนอ.ร่วมลงทุนเอกชนพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติอนุมัติให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ดำเนินโครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะร่วมกับบริษัท ไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จำกัด ตั้งอยู่ที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไป มูลค่าโครงการรวม 3,221 ล้านบาท ซึ่งสัมปทานเดิมของบริษัทจะสิ้นสุดในวันที่ 16 กันยายน 2565 โดยการทำสัญญาใหม่ในครั้งนี้เป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) เพื่อพัฒนาท่าเทียบเรืออเนกประสงค์จากเดิมที่ทางบริษัทได้ให้บริการขนถ่ายทั้งสินค้าทั่วไปและสินค้าเทกอง ส่วนสัญญาใหม่นี้จะลงทุนในส่วนของการเพิ่มบริการเกี่ยวกับสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ อาทิ ติดตั้งเครนยกตู้คอนเทนเนอร์บริเวณท่าเทียบเรือ การให้บริการซ่อมและทำความสะอาดตู้คอนเทนเนอร์ การพัฒนาพื้นที่ลานวางตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ประกอบการและเรือมาใช้บริการขนถ่ายสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเพิ่มขึ้น

สำหรับรูปแบบการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะมอบสิทธิให้เอกชนเพื่อดำเนินโครงการและเข้าใช้ทรัพย์สินเดิม มีระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี โดย กนอ. ไม่ต้องสนับสนุนงบหรือลงทุนใดๆ เพิ่มเติม เนื่องจากเงินลงทุนภาครัฐ 963 ล้านบาท เป็นมูลค่าทรัพย์สินเดิมของโครงการที่มีอยู่แล้ว ส่วนภาคเอกชนจะเป็นผู้ลงทุนทั้งหมดจำนวน 2,257 ล้านบาท และเป็นบริหารจัดการท่าเรือรวมถึงจัดสรรผลตอบแทนให้ กนอ. ตามที่ตกลงไว้ คือ

1) ค่าเช่าพื้นที่ 2) ค่าตอบแทนคงที่ในปีแรก และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ทุก 5 ปี 3) รายได้จากค่าภาระเรือเข้าท่าทั้งหมด (Port Dues) 4) ส่วนแบ่งรายได้จากการดำเนินกิจการร้อยละ 5 (ไม่รวม Port Dues) นอกจากนี้ เมื่อสิ้นสุดสัมปทานระยะเวลา 30 ปี ภาคเอกชนต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ลงทุนใหม่ให้แก่ กนอ. ด้วย