xs
xsm
sm
md
lg

ทบ.แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ 4 - 7 ก.ค.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กองทัพบก โดยกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 2 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 เพื่อออกทำการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ พื้นที่ฝึกศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 4 ก.ค. 65 เวลา 08.00 น. เคลื่อนย้ายทางรถยนต์ 2 ขบวน ขบวนเคลื่อนย้ายที่ 1 ต้นทาง จาก  กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน - ถนนทหาร - สี่แยกประดิพันธ์ - ย่านสินค้าพหลโยธิน - ถนนพหลโยธิน - ถนนเลี่ยงเมืองสระบุรี - สี่แยกพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี เข้าพื้นที่ฝึก ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล จังหวัดลพบุรี  และ เคลื่อนย้ายกลับ  กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน และ ขบวนเคลื่อนย้ายที่ 2 ต้นทาง จาก กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 2 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 ( ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ) - ถนนมิตรภาพ - ถนนเลี่ยงเมืองสระบุรี - สี่แยกพุทธบาท จังหวัดสระบุรี - เข้าพื้นที่ฝึก ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล จังหวัดลพบุรี  กลับตามเส้นทางเดิม ทั้ง 2 ขบวนการเคลื่อนย้าย ในวันที่ 7 ก.ค. 65 เวลา 13.00 น.