xs
xsm
sm
md
lg

สรรพสามิตเผย 24-30 มิ.ย.พบกระทำผิดกฎหมายทั่ว ปท.กว่า 400 คดี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า การปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 24 - 30 มิถุนายน ที่ผ่านมา พบว่า มีการกระทำผิดจำนวน 428 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 7.70 ล้านบาท

ทั้งนี้ สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565 พบว่า มีการกระทำผิด จำนวน 20,677 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 376.24 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 11,210 คดี ค่าปรับ 97.98 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 7,083 คดี ค่าปรับ 188.29 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 307 คดี ค่าปรับ 3.10 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 634 คดี ค่าปรับ 25.41 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 92 คดี ค่าปรับ 9.42 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 869 คดี ค่าปรับ จำนวน 19.98 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 482 คดี ค่าปรับ 32.06 ล้านบาท