xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันเอกราชสาธารณรัฐมาดากัสการ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันที่ 26 มิถุนายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาดากัสการ์ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาดากัสการ์ ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน 2565 ความว่า

ฯพณฯ นายอันดรี นีรีนา ราโจเอลีนา
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาดากัสการ์
กรุงอันตานานาริโว

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาดากัสการ์ ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวมาดากัสการ์มีความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่า ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและความพยายามร่วมกัน ประเทศของเราทั้งสองจะสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตร รวมทั้งความร่วมมืออันยังประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้า การลงทุน และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว