xs
xsm
sm
md
lg

โฆษก รบ.เห็นดี"ผู้ว่าฯ ชัชชาติ"ออกประกาศต่อยอด พ.ร.บ.การชุมนุมฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกประกาศเรื่องจัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ ว่า ถือเป็นเรื่องดีที่กรุงเทพมหานครออกกฎกติกาเพื่อดูแลการชุมนุมให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการต่อยอดจาก พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในขณะนั้นเห็นถึงความสำคัญ จึงได้เสนอและตรากฎหมายเป็นครั้งแรก เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การชุมนุมให้ชัดเจน และสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง เช่น กำหนดพื้นที่ชุมนุม และขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ

พร้อมทั้งย้ำมาเสมอว่า การจัดการชุมนุมถือเป็นสิทธิที่ทำได้ แต่ต้องไม่ละเมิดผู้อื่นจนเกิดความเดือดร้อน สิ่งนี้ถือเป็นหลักสากลเหมือนกันทุกประเทศ โดยหัวใจสำคัญของเรื่องนี้คือการปฏิบัติตามกฎหมาย หากผู้ชุมนุมเคารพกฎหมาย และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายระดับชาติหรือท้องถิ่น ก็เชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดี แต่จากเหตุการณ์หลายครั้งที่ผ่านมามักมีการฝ่าฝืนกฎหมายและใช้ความรุนแรง ก่อความไม่สงบ เจ้าหน้าที่จึงต้องปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อบังคับใช้กฎหมายระงับยับยั้งไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม

ทั้งนี้ ประกาศของกรุงเทพมหานครดังกล่าว เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ในการอำนวยความสะดวกและจัดพื้นที่การชุมนุมให้เหมาะสม จึงขอความร่วมมือผู้ที่ประสงค์จะจัดการชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพฯ ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

นายธนกร ย้ำว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดำเนินการในเรื่องนี้ก็ดีแล้ว และขอให้กรุงเทพมหานครบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การชุมนุมแต่ละครั้งเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย