xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงโปรดเกล้าฯองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนบ่อนไก่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ เขตปทุมวัน ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 11.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 140 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนบ่อนไก่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์เยาวชนชุมชนบ่อนไก่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ

ในโอกาสนี้ องคมนตรี เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบเหตุอัคคีภัย และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้รับทราบ

ทั้งนี้ องคมนตรีได้กล่าวชมเชยการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งจิตอาสาพระราชทาน ที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน กับให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อให้สามารถกลับประกอบสัมมาอาชีพดำรงชีวิตได้ตามปรกติสุขต่อไป ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

เหตุอัคคีภัยดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 13.12 น. ในชุมชนบ่อนไก่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ปลูกติดกันหลายหลังคาเรือน ตัวบ้านบางหลังเป็นไม้เก่า จึงทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ขณะเกิดเหตุมีลมกระโชกแรงและลมหมุน จึงทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วและรุนแรง ประกอบกับเป็นชุมชนและเป็นซอยแคบ ไม่มีแหล่งน้ำ มีคอนโด ฯ ล้อมรอบ ต้องใช้วิธีลากสายดับเพลิงเข้าไปในชุมชนระดมฉีดน้ำสกัดเพลิง เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัครดับเพลิงจากในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ระดมรถน้ำและรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุ ใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงได้

จากเหตุอัคคีภัยดังกล่าว มีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายทั้งหลัง 86 หลังคาเรือน ไหม้บางส่วน 5 หลังคาเรือน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 138 ครอบครัว รวม 374 คน และได้รับบาดเจ็บ 12 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการให้เขตปทุมวัน เร่งสำรวจความเสียหายและออกหนังสือรับรองแก่ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น 98 ครัวเรือน กับได้ประสานกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งจิตอาสาพระราชทาน เร่งให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนในเบื้องต้นด้วยแล้ว