xs
xsm
sm
md
lg

มท.2 กำชับ นอภ.ทั่วไทยประสานทุกภาคส่วนหนุนความปลอดภัยทางถนน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ในวันนี้ (22 มิ.ย.) โดยกำชับนายอำเภอ (นอภ.)ทั่วประเทศ ให้ประสานทุกภาคส่วนดำเนินการปรับปรุงด้านกายภาพและด้านอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยบริเวณถนน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยทางถนนไปด้วยกัน ในการช่วยกันลดความสูญเสียชีวิตบนท้องถนน ซึ่งในแต่ละปีมีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากกว่า 22,000 ราย

นอกจากนี้ นายนิพนธ์ ยังติดตามการขุดลอกและกำจัดวัชพืชในลำห้วยเปรม ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง