xs
xsm
sm
md
lg

ทภ.4 ขานรับนโยบายรัฐบาล ลุยแก้ปัญหายาเสพติด จชต.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


น.ส.รัชดา ธนาดิเรก กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ติดตามการดำเนินงานในการแก้ปัญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มาโดยตลอด และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชนที่จะทำให้การแก้ปัญหาสำเร็จอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 รายงานว่า นับตั้งแต่ปี 2563 กองทัพภาคที่ 4 ได้เริ่มดำเนินโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community Based Treatment : CBTx) มีตำบลมะนะยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เป็นตำบลต้นแบบ ขณะนี้สามารถขยายผลมีตำบลเข้าร่วมโครงการและดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม รวม 38 ตำบลนำร่อง ซึ่งในปีหน้าจะทำการขยายผลให้ครบ 290 ตำบล ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ และสี่อำเภอในจังหวัดสงขลา

เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีสภาพแวดล้อมและบริบทที่ต่างจากพื้นที่อื่น การใช้แนวทาง CBTx จึงต้องปรับให้สอดคล้องกับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการยอมรับของคนในชุมชนอย่างแท้จริง

สำหรับผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของโครงการ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน กล่าวคือ

1. ค้นหาเชิงรุก : โดยการใช้กำลังในการลาดตระเวนพื้นที่มั่วสุมของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดบนเส้นทางสายหลัก-สายรอง หรือผู้ปกครองนำบุตรหลานมารายงานตัวกับผู้นำชุมชนเพื่อเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ

2. คัดแยกและคัดกรองเชิงรุก : ทำการแยกผู้เสพและผู้ติดยาเพื่อเข้ารับการบำบัดที่ถูกต้อง ณ ศูนย์ที่ได้จัดไว้

3. ส่งเข้าบำบัด : เยาวชนที่ไม่สามารถเลิกด้วยตนเองได้ จะถูกส่งเข้ารับการบำบัดยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุข อย่างน้อยสี่เดือน

4. ติดตามผล บ่มเพาะนิสัยใหม่ : เยาวชนที่รับการบำบัดในชุมชน จะต้องปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาทุกวันในระยะเวลา 60 วัน โดยมีคณะกรรมการโครงการฯ เป็นผู้ทำหน้าที่สอดส่องดูแลพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด

5. สร้างอาชีพ : เมื่อได้รับการบำบัดและผ่านการอบรมให้มีนิสัยที่ดี เป็นคนมีจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว เยาวชนก็จะได้รับการฝึกอบรมมีวิชาชีพเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงในเรื่องรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวด้วย

น.ส.รัชดา เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีพอใจกับการขับเคลื่อนโครงการฯ อย่างมาก เพราะปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พบมากขึ้น เป็นปัญหาที่นำไปสู่ความรุนแรงในครอบครัว ปากท้อง และความมั่นคงของประเทศ ซึ่งการริเริ่มโครงการนี้โดยแม่ทัพภาค 4 และการขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม เป็นเครื่องยืนยันถึงความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายความมั่นคง ข้าราชการในตำบล ผู้นำศาสนา และผู้ปกครอง ซึ่งรัฐบาลจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้มีโครงการนี้ครบ 290 ตำบลในจังหวัดชายแดนใต้ นำไปสู่การลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม และเปลี่ยนผู้เสพให้เป็นพลังของชุมชนต่อไป