xs
xsm
sm
md
lg

สธ.คาด รพ.จะได้ดูแลผู้ป่วยทั่วไปมากขึ้นใน 1-2 สัปดาห์นี้ หลังยอดป่วยโควิดลดลง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบรายงานสถานการณ์โควิด-19 ภายในประเทศช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 มีแนวโนมที่ดีขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อลดลง และมีการรักษาตัวที่บ้าน (home isolation) เพิ่มมากขึ้น ทำให้โรงพยาบาลต่าง ๆ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการรักษาปกติ โรงพยาบาลหลายแห่งเริ่มทยอยยุบวอร์ดโควิด-19 ลง และเริ่มหันกลับมารักษาผู้ป่วยโรคทั่วไป และทำการผ่าตัดมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข คาดว่าภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ โรงพยาบาลอื่น ๆ ทั่วประเทศจะมีการดูแลผู้ป่วยโรคทั่วไปเพิ่มมากขึ้น แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขไม่มีการระบาดที่รุนแรงหรือพบเชื้อกลายพันธุ์

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรียังฝากไปยังผู้ประกอบธุรกิจ/กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting และประชาชนยังต้องป้องกันตนเองตาม Universal Prevention ของกระทรวงสาธารณสุข สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ ถึงแม้ยอดผู้ติดเชื้อจะลดลง เพราะในต่างประเทศยังคงพบสายพันธุ์ย่อยที่มีความอันตรายอยู่ จึงประมาทหรือไว้วางใจไม่ได้