xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง-พระราชินีทรงเปิด"เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต" และทรงประกอบพิธีสมโภช"พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันที่ 24 พฤษาคม 2565 เวลา 17.58 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดแพรคลุมป้าย "เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต" และทรงประกอบพิธีสมโภช "พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย" ณ วัดถ้ำกลองเพล อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดถ้ำกลองเพล นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

จากนั้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล เสร็จแล้ว

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต ทรงพระดำเนินไปยังเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต ทรงวางผอบอัฐิธาตุหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต ไว้ยังที่ประดิษฐาภายในเจดีย์ ฯ ทรงรับผ้าไตรจำนวน 1 ไตร จากหม่อมหลวงสราลี กิติยากร ประธานกรรมการฝ่ายจัดงาน ฯ แล้วทรงทอดผ้าไตรที่หน้าอัฐิธาตุหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต แล้วทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะอัฐิธาตุหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรรูปหล่อหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต อัฐบริขาร และแม่พิมพ์เหรียญที่ระลึกหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต ที่จัดแสดงภายในเจดีย์ ฯ เสร็จแล้ว เสด็จออกจากเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต ทรงปลูกต้นรวงผึ้ง

ต่อมา เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก

นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู กราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธา เข้ารับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับ จากนั้น ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยลงบนแผ่นศิลา สำหรับเชิญไปประดิษฐานภายในเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์

ในโอกาสนี้ พระราชภาวนาวชิรากร (อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก) รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพล ถวายของที่ระลึก แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จากนั้น ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังกุฏิหลวงปู่ขาว อนาลโย

สำหรับเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโตแห่งนี้ คณะศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า มีดำริร่วมกันก่อสร้างขึ้น ณ สถานที่ที่หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต ได้กำหนดไว้เป็นที่ประชุมเพลิงสรีระสังขาร และเป็นสถานที่สร้างเจดีย์ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุ และอัฐบริขาร รำลึกถึงคุณูปการของหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต อดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพล ต่อจากหลวงปู่ขาว อนาลโย เป็นพระเถระที่น้อมกายถวายชีวิตเป็นเครื่องบูชาคุณพระรัตนตรัย ธำรงสมณคุณและสมณธรรมอย่างงดงาม เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดใกล้เคียง และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงกุฏิหลวงปู่ขาว อนาลโย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จขึ้นกุฏิหลวงปู่ขาว อนาลโย ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะรูปหล่อหลวงปู่ขาว อนาลโย ทรงกราบราบ แล้วทอดพระเนตรรูปหล่อหลวงปู่ขาว อนาลโย และภาพถ่ายภายในกุฏิ ซึ่งเป็นสถานที่จำพรรษาของหลวงปู่ขาว อนาลโย ตั้งแต่ก่อตั้งวัดถ้ำกลองเพล เมื่อพุทธศักราช 2501 มีลักษณะเป็นเรือนไทยสองชั้น ใต้ถุนสูง แวดล้อมด้วยต้นไม้ให้ความร่มรื่นและความสงบ อีกทั้งยังเป็นสถานที่หลวงปู่ขาว อนาลโย ละสังขารมรณภาพด้วยอาการอันสงบ ณ กุฏิหลังนี้ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2526 จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง ทรงประกอบพิธีสรงอัฐิธาตุหลวงปู่ขาว อนาลโย พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะอัฐิธาตุหลวงปู่ขาว อนาลโย ทรงกราบ ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยลงบนแผ่นศิลาสำหรับเชิญไปประดิษฐานภายในพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย

จากนั้น ทอดพระเนตรประวัติ ภาพถ่ายในอิริยาบถต่าง ๆ และเครื่องอัฐบริขารของหลวงปู่ขาว อนาลโย ที่ใช้ระหว่างการออกจาริกปลีกวิเวกธุดงค์ไปยังสถานที่ต่าง ๆ แล้วเสด็จออกจากพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย ไปทรงปลูกต้นพะยูง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ไว้เป็นที่ระลึก เสร็จแล้ว ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ซึ่งเป็นราษฎรในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดใกล้เคียง ต่างพร้อมใจเปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ" และโบกธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และธงพระนามาภิไธย ส.ท. ด้วยความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์และแย้มพระสรวล ราษฎรที่เฝ้า ฯ ต่างปลื้มปีติที่ได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด เมื่อสมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 23จังหวัดอุดรธานี เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร

พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2528 และแล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช 2531 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 1,570,000บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) สมทบทุนก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว และเมื่อวันที่ 26พฤษภาคม 2532 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรจุอัฐิธาตุหลวงปู่ขาว อนาลโย และทรงเปิดพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย เพื่อเป็นสถานที่เก็บอัฐิและรวบรวมเครื่องอัฐบริขารของหลวงปู่ขาว อนาลโย ซึ่งเป็นพระเถระสายวิปัสสนาที่มีจริยานุวัตรหนักแน่น มั่นคงในธรรมปฏิบัติเป็นที่ปรากฏแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป

ต่อมา อาคารพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวทรุดโทรมลง เนื่องจากก่อสร้างมากว่า 30 ปี พระราชภาวนาวชิรากร (อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก) รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพล และผู้มีจิตศรัทธา จึงได้ร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์อาคารแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565

วัดถ้ำกลองเพล อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นวัดราษฎร์สังกัดนิกายธรรมยุต ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพุทธศักราช 2513 มีหลวงปู่ขาว อนาลโย เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก เป็นพระเถระที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเลื่อมใสศรัทธา เช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้โดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทรงนมัสการและสนทนาธรรมกับหลวงปู่ขาว อนาลโย
ในหลายวาระ ด้วยทรงเลื่อมใสศรัทธาเช่นเดียวกับพระบรมชนกนาถ และพระบรมราชชนนี ด้วยทรงตั้ง
พระราชปณิธานที่จะสืบสานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป