xs
xsm
sm
md
lg

สภาพัฒน์เผย Q1/65 การว่างงานลดต่ำสุดตั้งแต่มีโควิด-19 ระบาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ เปิดเผยภาวะสังคมไตรมาส 1/2565 ว่า การว่างงานดีขึ้น โดยผู้ว่างงานมี 610,000 คน ลดลงจาก 760,000 คน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลงจาก 630,000 คนในไตรมาสก่อนหน้า หรือคิดเป็นอัตราการว่างงานที่ 1.53% ต่ำที่สุดตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 เช่นเดียวกับการว่างงานในระบบ ที่ลดลงต่อเนื่อง โดยผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน มี 305,765 คน คิดเป็นอัตราการว่างงานในระบบ 2.7% อย่างไรก็ตาม มีผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อน 260,000 คน เพิ่มขึ้น 5.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และผู้ว่างงานระยะยาวเพิ่มขึ้น โดยมีถึง 170,000 คน และอัตราว่างงานของผู้จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาสูงถึง 3.10% ขณะที่ชั่วโมงการทำงานดีขึ้นทั้งในภาพรวม 40.8 ชั่วโมง/สัปดาห์ และภาคเอกชนที่ 43.8 ชั่วโมง/สัปดาห์ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ยังต่ำกว่าช่วงก่อนโควิด-19 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากผู้เสมือนว่างงาน ที่ไตรมาส 1/2565 มีถึง 3.8 ล้านคน ขณะที่ผู้ทำงาน 50 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขึ้นไป หรือกลุ่มทำงานล่วงเวลามีแนวโน้มดีขึ้น แต่ยังต่ำกว่าช่วงปกติ โดยมีจำนวนผู้ทำงานล่วงเวลา 5.7 ล้านคนในไตรมาส 1/65 จากช่วงปกติ 6-7 ล้านคน