xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง-พระราชินีทรงเวียนเทียนเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.05 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง การนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยเสด็จในการนี้ด้วย

เมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จ ฯ ไปทรงจุดเทียนรุ่ง ทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางบนพานหน้าฐานชุกชี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง แล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เสด็จ ฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสน์ศิลา

จากนั้น เสด็จออกจากพระอุโบสถ ทรงยืนที่ชานพระอุโบสถ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธี ทูลเกล้า ฯ ถวายเทียน ทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้า แล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้ และรักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธี ทูลเกล้า ฯ ถวายเทียนชนวน ทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้า แล้วทรงถือเทียนนั้นไว้

เจ้าพนักงานศุภรัตนำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟสำหรับทรงถือเมื่อเวลาเสด็จ ฯ เวียนเทียนประทักษิณพระอุโบสถ พระราชวงศ์ ข้าราชการ จะได้เข้าไปเฝ้า ฯ ขอพระราชทานต่อเทียนที่ทรงถือ เสร็จการต่อเทียนแล้ว พระราชทานเทียนชนวนนั้นให้เจ้าพนักงานสนมพลเรือนรับไป แล้วทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย เมื่อสวดจบ ทรงรับโคมจากเจ้าพนักงานศุภรัต แล้วทรงพระดำเนินเลี้ยวขวาเวียนรอบพระอุโบสถจนครบ 3 รอบ

ต่อมา เสด็จเข้าพระอุโบสถ เสด็จ ฯ ไปที่ธรรมาสน์ศิลา ทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาสน์ศิลา ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีล

เมื่อพระธรรมวัชรบัณฑิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้ว ทรงหลั่งทักษิโณทก ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์แด่พระธรรมวัชรบัณฑิต และทรงประเคนสบงถวายพระสงฆ์ 4 รูป ที่สวดรับอนุโมทนา พระสงฆ์ถวายอดิเรก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า ฯ เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต