xs
xsm
sm
md
lg

กทม.สั่งหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก 15-17 พ.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนว่าจะมีฝนตกหนักในระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายนนี้ จึงมอบหมายหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ ให้สำนักการระบายน้ำ ติดตามการพยากรณ์ และจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อติดตามและตรวจกลุ่มฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศของกรุงเทพมหานคร ระบบติดตามและเฝ้าระวัง สถานการณ์ฝน และสถานการณ์น้ำ โดยใช้ระบบโทรมาตรในการตรวจสอบสถานีเครือข่ายต่างๆ ทั้งการตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและในคลอง ระบบตรวจวัดปริมาณฝน ระบบตรวจวัดน้ำท่วมถนน ระบบตรวจวัดน้ำท่วมอุโมงค์ทางลอด พร้อมลดระดับน้ำตามคูคลองต่างๆ ให้อยู่ในระดับต่ำ สำรวจและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวในพื้นที่จุดเสี่ยงและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม โดยเฉพาะบริเวณถนนสายหลัก จัดเก็บขยะตะแกรงท่อระบายน้ำ ขยะหน้าตะแกรงสถานีสูบน้ำ และบ่อสูบน้ำในขณะที่มีฝนตก เพื่อเร่งระบายน้ำให้ไหลเข้าระบบได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ให้สำนักสิ่งแวดล้อมสำรวจตรวจสอบต้นไม้ใหญ่ในความรับผิดชอบเพื่อตัดแต่งและค้ำยัน พร้อมเตรียมความพร้อมหากมีต้นไม้หักโค่นจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง เพื่อให้สามารถออกปฏิบัติงานได้ทันที

ขณะเดียวกัน ขอความร่วมมือประชาชน หากพบต้นไม้อยู่ในสภาพเสี่ยงที่จะหัก โค่นล้ม หรือพบเห็นต้นไม้โค่นล้ม สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ หรือโทร. 1555

ส่วนสำนักการโยธา ประสานความร่วมมือในการตรวจสอบและแนะนำให้เจ้าของอาคารตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของป้ายโฆษณาและโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ รวมทั้งตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น