xs
xsm
sm
md
lg

ผลโพลเผย ปชช.รู้ความสำคัญ"วันวิสาขบูชา"กว่า 50% สนใจร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นประชาชนที่มีต่อ "วันวิสาขบูชา 2565" (15 พฤษภาคม 2565) พบว่า เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.28 คิดว่าวันวิสาขบูชามีความสำคัญ คือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ รองลงมา ร้อยละ 67.15 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ร้อยละ 63.55 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน และร้อยละ 49.26 เป็นวันสำคัญสากลของโลก และผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 51.46 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาในปีนี้ โดยกิจกรรมที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจเข้าร่วม 5 อันดับแรก คือ อันดับ 1 ตักบาตรพระสงฆ์ อันดับ 2 ทำบุญ ทำทาน อันดับ 3 ลด ละ เลิก อบายมุข อันดับ 4 เวียนเทียน และอันดับ 5 ฟังพระธรรมเทศนา