xs
xsm
sm
md
lg

จีนห้ามพลเมืองเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่จำเป็น สกัดการนำเชื้อไวรัสกลับเข้าประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของจีน ออกกฎห้ามพลเมืองเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่จำเป็น โดยจะเพิ่มการตรวจสอบเอกสารการเดินทาง และต้องชี้แจงเหตุผลของการเดินทาง ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงของการนำเชื้อไวรัสกลับเข้าประเทศ

สำหรับเหตุผลสำคัญที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับอนุญาตให้เดินทาง คือ การไปทำงาน การศึกษา ธุรกิจ และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการแสวงหาการรักษาพยาบาล

มาตรการใหม่นี้ยังแสดงถึงข้อจำกัดที่มีความเข้มงวดที่สุดของจีนในการเดินทางขาออก ซึ่งส่งผลให้ประชาชนที่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมโควิด-12 มานานกว่า 2 ปี มีความไม่พอใจและความกังวลมากยิ่งขึ้น เนื่องจากขณะนี้หลายประเทศกลับมาเปิดการเดินทางเป็นปกติแล้ว