xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ความว่า

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา
กรุงพนมเปญ

ในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัย สมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวกัมพูชา

หม่อมฉันเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่า ประเทศไทยและกัมพูชาจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเช่นที่ผ่านมา เพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในกิจการทุกๆ ด้านให้แน่นแฟ้น เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว