xs
xsm
sm
md
lg

กรมอนามัยชวนพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตร ลดใช้พลาสติก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์ของโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาขยะพลาสติก โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2565 พบว่า ปัจจัยที่ทำให้ปัญหาขยะพลาสติกของประเทศไทยยังไม่คลี่คลาย เป็นผลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งสามารถผลิตพลาสติกได้ปริมาณมาก และมีความหลากหลาย ยากแก่การจำแนกชนิดพลาสติก และนำไปรีไซเคิล ขณะที่พฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนใหญ่ ยังไม่คัดแยกขยะ รวมถึงยังต้องการความสะดวกสบาย

ดังนั้น ในวันวิสาขบูชาปีนี้ กรมอนามัยจึงรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนที่เข้าวัด ทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม และเวียนเทียน เน้นการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เลือกใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าไปจ่ายตลาด เพื่อเลือกซื้อวัตถุดิบทำอาหาร หรืออาหารสำเร็จรูปในการทำบุญ ตักบาตร แทนถุงพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง สำหรับบางวัดที่มีโรงทานปรุงอาหารให้แก่ผู้ที่มาทำบุญ ควรใช้วัสดุธรรมชาติบรรจุอาหารเช่นกัน เพื่อเป็นการลดการใช้พลาสติกหรือโฟม

​ทั้งนี้ ในช่วงเฝ้าระวังโควิด-19 ประชาชนที่มาทำบุญที่วัด ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยสวมหน้ากากทุกครั้งก่อนเข้าวัด หรือบริเวณโรงทาน ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังกินอาหาร ส่วนผู้ปรุงอาหาร ต้องปรุงอาหารให้สุก สะอาด ไม่สัมผัสอาหารโดยตรง มีการจัดอาหารแบบแยกชุด รวมถึงดูแลความสะอาดของสถานที่ให้เปิดโล่ง เพื่อการระบายอากาศที่ดี รวมทั้งจัดให้มีจุดคัดกรองผู้เข้ามาใช้บริการ กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคล และผู้ที่จะเดินทางไปทำบุญที่วัด ควรประเมินตนเอง ผ่าน "ไทยเซฟไทย" หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ ด้วย