xs
xsm
sm
md
lg

"ศักดิ์สยาม"ขอผู้ประกอบการตรึงค่าโดยสารขนส่งสาธารณะ ช่วยเหลือค่าครองชีพ ปชช.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ว่า ขณะนี้กระทรวงคมนาคมได้มีการกำหนดมาตรการเยียวยาเบื้องต้นออกมาแล้ว สำหรับผู้ประกอบการขนส่งและหน่วยงานภายใต้สังกัดของกระทรวงคมนาคม ที่ได้รับผลกระทบได้แก่การรถไฟฯ บขส. ขสมก. รวมถึงการขนส่งทางน้ำ และทางอากาศ ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง โดยประเด็นหลักคือการขอรับการอุดหนุนน้ำมันดีเซล และการช่วยเหลือด้านภาษีเป็นการลดภาษีประจำปี ทั้งนี้ หลังจากได้ข้อสรุปเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาแล้ว จะนำข้อเสนอ และการสรุปผลทั้งหมดเสนอต่อหน่วยงานกลางและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ

อย่างไรก็ตาม ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการตรึงราคาค่าโดยสารเพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ ทั้งในส่วนของรถไฟ บขส. ขสมก. เรือโดยสาร