xs
xsm
sm
md
lg

เลขาฯ พรรคกล้าร่วมเวทีประชาพิจารณ์ค้านทำเหมืองแร่ปูนซีเมนต์ที่สระบุรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรคกล้า ร่วมเวทีประชาพิจารณ์คัดค้านการทำเหมืองแร่ปูนซีเมนต์ ในพื้นที่ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยย้ำว่า แปลงสัมปทานที่จะเป็นทำเป็นเหมืองนั้น ตั้งอยู่บนป่าต้นน้ำ 1A ซึ่งในทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม จัดว่าเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำที่มีคุณภาพสมบูรณ์ที่สุด ดังนั้นควรสงวนรักษาไว้ ให้เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธาร แม้จะมีการชี้แจงถึงรายได้จำนวนมากที่จะได้รับจากการทำเหมือง แต่ไม่คุ้มกับป่าต้นน้ำ อากาศสะอาด ที่จะสูญเสียไป เพราะรายได้หลักของมวกเหล็ก-เขาใหญ่ ต้องไม่ใช่มาจากอุตสาหกรรมเหมืองสร้างฝุ่น แต่ต้องเป็นธุรกิจสีเขียว ท่องเที่ยว เกษตรเชิงอนุรักษ์ พร้อมเชิญชวนประชาชนในบริเวณที่จะทำประชาพิจารณ์ ออกมาปกป้องป่า แสดงจุดยืนไม่เอาเหมืองในเขตป่าต้นน้ำ