xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวบิดเบือน! ใช้ยาฟาวิพิราเวียร์รักษาผู้ป่วยโควิดทุกราย ไม่เป็นความจริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบกรณีที่มีการโพสต์ให้ข้อมูลว่า มีการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ทุกรายนั้น เป็นข่าวบิดเบือน

ทั้งนี้ กรมการแพทย์ ชี้แจงว่า ผู้ป่วยที่จะได้รับยาฟาวิพิราเวียร์จะต้องได้รับการพิจารณาการรักษาและการให้ยา ผู้ที่จะได้รับยาฟาวิพิราเวียร์คือกลุ่มที่มีอาการไม่รุนแรง ไม่มีปอดอักเสบ ไม่มีปัจจัยเสี่ยง และกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยง