xs
xsm
sm
md
lg

รบ.เร่งกระจายที่ดินอย่างเป็นธรรม จัดสรรให้ ปชช.ทุกกลุ่มเป้าหมาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากากรระทรวงกลาโหม กำหนดให้การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในที่ดินทํากิน ที่อยู่อาศัย และความยากจน เป็นวาระเร่งด่วน โดยสั่งการและติดตามการกระจายการถือครองที่ดิน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจํานอง การขายฝาก และการถูกบังคับคดีให้ได้ที่ดินกลับคืนมา ซึ่งในปี 2558 ได้มีการจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เพื่อทำหน้าที่กระจายการถือครองที่ดินให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน มีเป้าประสงค์ช่วยให้เกษตรกรและผู้ยากจนได้ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างทั่วถึง และรัฐสามารถนำที่ดินที่ไม่มีการใช้ประโยชน์มาบริหารจัดการให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

สำหรับผลการดำเนินงานของ บจธ.ช่วง 7 ปี ที่ผ่านมา สามารถกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจนได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสมแล้ว 1,368 ครัวเรือน รวมเนื้อที่กว่า 4,698 ไร่ ตัวอย่างเช่น โครงการนำร่องธนาคารที่ดินจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน รวมพื้นที่กว่า 741 ไร่ และการช่วยเหลือแบบกลุ่มจำนวน 12 โครงการ ในพื้นที่ 1,234 ไร่ นอกจากนี้ ยังได้แก้ปัญหาที่ดินของเกษตรกรที่หลุดการจำนองและการฝากขายได้กว่า 2,727 ไร่ รวมถึงการสนับสนุนให้ชุมชนจัดการที่ดินร่วมกันทั้งที่ดินทำกินและที่ดินอยู่อาศัยในรูปแบบโฉนดชุมชนด้วย

นางสาวรัชดา ยังกล่าวว่า ในภาพรวมรัฐบาลโดยคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ได้สั่งการให้จังหวัดต่างๆ เร่งสำรวจการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชน มุ่งเป้าสำรวจที่ดินแปลงสาธารณะที่ยังไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) และทำการออก น.ส.ล. เพื่อทำให้ทราบขอบเขตที่แน่นอน สามารถจัดสรรที่ดินทำกินทุกประเภทให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ส่วนอีกนโยบายสำคัญคือโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนที่อยู่ในเขตป่าสงวนหรือเขตอุทยานแต่เป็นที่ดินว่างเปล่า ไม่ใช่ที่ดินอนุรักษ์ ถ้าประชาชนใช้ทำกินถือครองจริง จะมีการส่งเจ้าหน้าที่สำรวจรังวัดและออก น.ส.3 น.ส.3 ก. เพื่อเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ได้มากที่สุด