xs
xsm
sm
md
lg

ลาวเผย 5 แนวทางวิธีการสร้างเสถียรภาพให้กับค่าเงินกีบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายดาววอน พะจันทะวง รองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติ สปป ลาว เปิดเผยถึงวิธีการสร้างเสถียรภาพให้กับค่าเงินกีบ 5 แนวทาง ได้แก่ 1) ภาคการท่องเที่ยวอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยให้ สปป ลาวสร้างรายได้เข้าประเทศ 2) การส่งแรงงานสปป ลาวไปทำงานต่างประเทศภายใต้ข้อตกลงกับประเทศต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยลดการว่างงานและนำเงินตราเข้าประเทศ 3) สร้างเงื่อนไขทางเศรษฐกิจเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เช่น การให้วีซ่า 5 ปีแก่นักลงทุน 4) ส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรผ่านเส้นทางรถไฟสปป ลาว-จีน และ 5) ชาวต่างชาติที่มีสัญชาติลาว ควรได้รับสิทธิถือครองที่ดินในสปป ลาวอย่างถูกกฎหมาย เพื่อดึงเงินตราต่างประเทศ