xs
xsm
sm
md
lg

ทสภ.ยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ โซน C ช่วงวันหยุดยาว 12 - 17 พ.ค.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C ช่วงวันหยุดยาว วันพืชมงคลและวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 12 - 17 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 00.01 ของวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยสามารถรองรับได้ 718 คัน
ทั้งนี้ ทสภ. จัดรถ Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับ - ส่ง อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ระหว่างลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน C และอาคารผู้โดยสารทุก ๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งรถ Shuttle Bus เริ่มวิ่งจากศูนย์การขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Center) ไปลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน C และรับ - ส่งตามจุดต่าง ๆ ก่อนไปจอดที่อาคารผู้โดยสารตรงชั้น 1 ประตู 3 และ ประตู 8 จากนั้นวนไปที่ลานจอดรถระยะยาวโซน A และกลับเข้าสู่ศูนย์การขนส่งสาธารณะ

การยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน C เป็นอีกช่องทางที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ และขอให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 อย่างเคร่งครัด ภายใต้แนวคิดการเดินทางวิถีใหม่ (Transport New Normal) ตามมาตรการด้านสาธารณสุข COVID - Free Setting รวมทั้งขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางเที่ยวบินระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางมายังท่าอากาศยาน ประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินภายในประเทศควรเผื่อเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ก่อนเที่ยวบินออก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการอาคารจอดรถยนต์ โทร. 0 2132 9511 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ AOT Contact Center โทร. 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง