xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ พร้อมภริยา เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อเวลา 19.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโฆม พร้อมด้วย นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะทูต เอกอัครราชทูตอาวุโสประจำภูมิภาคต่างๆ ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน อัยการสูงสุด และคู่สมรส เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี เดินขึ้นบนเวทีถวายคำนับพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายธูปเทียนแพแล้วถวายคำนับอีกครั้งหนึ่ง

จากนั้น นายกรัฐมนตรีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ความว่า "ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในนามของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า พร้อมทั้งผู้ที่มาชุมนุมกัน ณ ที่แห่งนี้ มีความปีติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาแสดงความจงรักภักดี และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้

นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะ และพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะสร้างความรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรให้แก่ประเทศชาติ โครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ที่ทรงรักษา สืบสาน และต่อยอด ได้ยังประโยชน์มหาศาลในการเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตแก่อาณาราษฎรภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ตลอดจนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ปวงประชาในยามประสบทุกข์ภัยต่าง ๆ น้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาอาทร ยังความปลื้มปีติแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้ ได้ประจักษ์ชัดแจ้งแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และจักเทิดทูนไว้เหนือเศียรเกล้าสืบไป

ในศุภวาระอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล
 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและพลานุภาพแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล อีกทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ โปรดอภิบาลรักษาให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ พระบารมีแผ่ไพศาลทั่วทิศานุทิศ มีพระราชประสงค์จำนงใด จงสฤษดิ์ดั่งพระราชหฤทัยปรารถนา สถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพสกนิกรชาวไทยตราบจิรัฐิติกาล

จบแล้ว ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และ เพลงสดุดีจอมราชา เป็นอันเสร็จพิธี