xs
xsm
sm
md
lg

ภูเก็ตยกเลิกมาตรการไม่ต้องแสดงหลักฐานฉีดวัคซีน-ผลตรวจโควิด เริ่ม 1 พ.ค. 65

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ตามที่มีข้อมูลในสื่อโซเชียลเรื่องภูเก็ตยกเลิกมาตรการไม่ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน และผลตรวจโควิด-19 เริ่ม 1 พ.ค. 65 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

เนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ได้เบาลง ทางจังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 8/2565 มติที่ประชุมตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ผู้ที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ สามารถเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตได้โดยไม่ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนและผลตรวจโควิด-19 จังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อยืนยันลดลง ในช่วง 7 วัน พบผู้ติดเชื้อเฉลี่ย 162 ราย โดยร้อยละ 87.7 เป็นผู้ติดเชื้อในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีอัตราการครองเตียงระดับ 2-3 ร้อยละ 24.51 ผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี (ร้อยละ 79.28 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด) โดยร้อยละ 94 ของผู้สูงอายุที่เสียชีวิต ยังไม่ได้รับวัคซีน/ได้รับไม่ครบตามเกณฑ์/ไม่ได้รับเข็มกระตุ้น โดยปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นการสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ คนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน การมีกิจกรรมร่วมกัน และการฉีดวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์

สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข เตรียมพร้อมเข้าสู่ระยะ Post-pandemic Covid 19 (Endemic approach) ระดับจังหวัดจัดระบบบริการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) สำหรับผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ/อาการน้อย (มาตรการ เจอ-แจก-จบ) ทั้งในสถานพยาบาลและร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการจัดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ใน รพ.สต. เร่งรัดมาตรการ SAVE 608 by Booster Dose และการให้วัคซีนเข็มกระตุ้นแก่กลุ่มเป้าหมาย เร่งรัดการฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน เน้นการสื่อสารมาตรการการฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน 2 U : Universal Prevention และ Universat Vaccination ส่วน 3 พ ได้แก่
เตียง "พอ" มีเตียงรอรับผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยวิกฤติเพียงพอต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
เวชภัณฑ์ และวัคซีน "พอ" มียา เวชภัณฑ์ และวัคชีนโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการรักษาและป้องกันโรคเพียงพอ
หมอ "พอ" มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทุกระดับเพียงพอต่อการดูแลระบบการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://phuket.prd.go.th/ หรือโทร. 076 216118