xs
xsm
sm
md
lg

ศกพ.เตือน PM 2.5 กลับมาอีกระลอก 9-11 เม.ย.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) รายงานคุณภาพอากาศวันที่ 9 เมษายน 2565 สรุปสถานการณ์ PM2.5 พบเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่สรุปได้ดังนี้

- ภาคเหนือ ตรวจวัดได้ 43 – 114 มคก./ลบ.ม.
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจวัดได้ 43 – 94 มคก./ลบ.ม.
- ภาคกลางและตะวันตก ตรวจวัดได้ 49 – 78 มคก./ลบ.ม.
ภาคตะวันออก ตรวจวัดได้ 43 – 54 มคก./ลบ.ม.
- ภาคใต้ ตรวจวัดได้ 10 – 17 มคก./ลบ.ม.
- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ.ร่วมกับ กทม. ตรวจวัดได้ 38 – 105 มคก./ลบ.ม.

ศกพ.คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 พบว่าในช่วงวันที่ 9-11 เม.ย. ควรเฝ้าระวังสถานการณ์ เนื่องจากสภาพอุตุนิยมวิทยาไม่เอื้อต่อการระบายของฝุ่นในพื้นที่ ประกอบกับสภาพอากาศที่นิ่ง การยกตัวของมวลอากาศต่ำ หากจุดความร้อนมีจำนวนมากอาจส่งผลให้สถานการณ์ฝุ่นละอองสูงขึ้น

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนงดกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากอนามัย ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK