xs
xsm
sm
md
lg

ร.10 พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีพุทธศักราช 2565 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2565 ความว่า

“ข้าราชการคือผู้ที่ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน จึงจำเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้  ว่าสิ่งใดคือประโยชน์  สมควรปฏิบัติ  และสิ่งใดไม่ใช่ประโยชน์  ไม่สมควรปฏิบัติ.  ความเข้าใจทั้งนี้  เป็นผลจากวิจารณญาณอันเที่ยงตรงถูกต้อง  ซึ่งข้าราชการทุกคนควรจะได้ฝึกฝนและสร้างสมให้เป็นคุณสมบัติประจําตัวสืบไป.”

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันที่ 2 มีนาคม พุทธศักราช 2565