xs
xsm
sm
md
lg

ประชุมรัฐสภาวันนี้พิจารณาร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง 6 ฉบับ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การประชุมรัฐสภาวันนี้ (25 ก.พ. 65) เริ่มในเวลา 09.00 น. มีการพิจารณาร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. … จำนวน 6 ฉบับ เพื่อรับหลักการวาระแรก โดยจะพิจารณารวมกันทั้ง 6 ฉบับ เพราะมีเนื้อหาในทำนองเดียวกัน

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรียังได้เสนอรายงานการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตรากฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาการตรากฎหมายตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญด้วย